4 Cách đổi tên File hàng loạt

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Có rất nhiều cách khác nhau để đổi tên nhiều file cùng lúc trong Windows Explorer hoặc PowerShell. Bài viết sẽ giới thiệu bạn cách đơn giản nhất sử dụng lệnh DOS.

Windows Explorer

Windows Explorer có một cách rất nhanh để đổi tên nhiều file cùng lúc.

Để bắt đầu, đến vị trí file mà bạn muốn đổi tên.

Chọn tất cả file mà bạn muốn đổi tên, click phải vào file đầu tiên và chọn Rename. Gõ tên bạn muốn và bấm Enter.

Windows Explorer sẽ dựa vào tên đó và tự động thêm số vào phía sau tên.

Command Prompt

Bạn có thể dùng lệnh rename hoặc ren trong Command Prompt để đổi tên nhiều file cùng lúc. Cách dễ nhất để mở Command Prompt là nhấn giữ nút Shift, click phải vào folder và chọn "Open command window here."

Tiếp theo bạn gõ lệnh (thay đổi phần kiểu file phù hợp với bạn)

ren *.html *.txt

Lệnh không cung cấp nhiều chức năng nhưng có thể chạy trên những script phức tạp khác.

PowerShell

PowerShell cung cấp nhiều tính năng hiệu quả hơn cho việc đổi tên file trong môi trường command-line.

Hai lệnh mà bạn có thể dùng là Dir, dùng để list danh sách thư mục hiện tại, và Rename-Item, dùng để đổi tên item. 

Sau khi bạn mở PowerShell, sử dụng lệnh cd để vào thư mục mà bạn chứa file. bạn nên đặt file vào thư mục riêng để tránh lỗi trong khi đổi tên file.

Ví dụ, bạn muốn đổi khoảng trắng thành dấu gạch dưới.

Lệnh sau đây sẽ đưa ra danh sách các thư mục hiện tại và đổi khoảng trắng thành dấu gạch dưới.

Dir | Rename-Item –NewName { $_.name –replace “ “,”_” }

Thay " " và "_" thành ký tự mà bạn muốn

Phần mềm khác

Nếu bạn cần một cách tốt hơn để đổi tên file bạn có thể dùng Bulk Rename Utility. Bulk Rename Utility có một giao diện khá dễ dùng so với dùng lệnh DOS.

Sau khi cài đặt, vào thư mục bạn muốn đổi.

Đổi các lựa chọn cho phù hợp yêu cầu của bạn.

Sau đó chỉ cần bấm nút Rename.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i