PasswordBox - Tăng cường bảo mật password online [Chrome]

Password là người bạn đồng hành của tất cả mọi người sử dụng máy tính, giúp bạn bảo vệ được dữ liệu quý giá của mình. Tuy nhiên, để cho password được an toàn, bạn thường xuyên phải thay đổi password của mình, điều này khiến bạn dễ phiền hà khi phải nhớ pass mới. PasswordBox, một extension của Google Chrome có thể giúp bạn lưu lại pass của nhiều ứng dụng khác nhau và được bảo vệ bằng một password chính.

Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập được tất cả pass đã lưu từ tab Pass. Bạn cũng có thể chỉnh sửa, xóa thông tin password của các ứng dụng đã lưu cũng từ tab này.

 

 

Ở tab New, bạn sẽ thấy có nhiều mục được phân loại để bạn tạo mới password, như là Popular, Social, Media, Business.

 

 

Tab Share cho phép bạn đặt mật khẩu cho một tài khoản nào đó sẽ được chỉa sẻ thông qua email của một người nào đó mà bạn tin tưởng.

 

Ở tab Settings, bạn có thể cấu hình cho ứng dụng, như là nhớ password đăng nhập, nhớ địa chỉ email của bạn.

 

 

Đây quả thực là một extension nhỏ gọn có thể giúp ích cho bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

 

Cài đặt PasswordBox cho Google Chrome tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart