Cut và Paste File/Folder trong Mac OS Lion bằng bàn phím

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn từng dùng Windows hoặc có cơ hội trải nghiệm Windows bạn sẽ biết được những ưu điểm của hệ điều hành này so với Mac của Apple, bạn có thể dùng chuột click phải menu lựa chọn. Sau đó chọn Cut, Copy và Paste... Những tính năng này cũng có mặt trên Mac, tuy nhiên thao tác lại hơi khác biệt. Khi muốn di chuyển 1 file hoặc folder từ một vị trí sang vị trí khác trong Mac, bạn phải chọn và kéo đến vị trí mới. Tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện với phím tắt.

Mở cửa sổ Finder hoặc chọn mọt file hay folder từ Desktop và copy bằng cách dùng phím Command+C. Mở một cửa sổ khác, và chọn Paste bằng cách Option+Command+V. Bằng cách này, file hoặc folder sẽ được di chuyển sang vị trí mới.

Nếu bạn mở menu File trong Finder, bạn sẽ thấy nút Command+X nhưng chỉ dành cho text. Nếu bạn chọn một đường dẫn hoặc tên file, nó sẽ hoạt động rất tốt, nhưng nếu bạn chọn folder hoặc file, bạn sẽ phải thay đổi các paste.

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh