Tìm kiếm Twitter dựa trên từ khóa hoặc người dùng

Thông thường, khi vào Twitter, chúng ta phải xem tất cả tweets cả những tweet mà bạn không quan tâm. Bộ lọc của Tweeter cung cấp cho bạn bộ lọc theo từ khóa, cho phép bạn ẩn các bài tweet theo người dùng cụ thể hoặc những tag mà bạn muốn.

Sau khi đã cài đặt Open Twee Filter, một nút Filter sẽ được tích hợp vào giao diện Twitter. Để bắt đầu, chỉ cần click vào nút và một pop-up sẽ hiển thị các lựa chọn. Bạn có thể chọn để ẩn tweet theo một yêu cầu nào đó, từ người dùng cụ thể hoặc nội dung cụ thể, thậm chí làm theo một cú pháp nào đó. Bạn có thể lưu cài đặt theo dạng bookmarklet. Theo đó, bạn có thể kích hoạt Show report of filterd tweet từ pop-up.

Mục đích chính của extenstion là giúp bạn tập trung vào những tweet mà bạn quan tâm. Bạn có thể ẩn nội dung mà bạn không quan tâm. Giúp bạn dễ dàng hơn trong việc dùng Twitter.

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i