Amazon cập nhật phần mềm cho Kindle Fire với nhiều tính năng mới

Amazon vừa phân phát phiên bản cập nhật mới cho Kindle Fire. Bản cập nhật này bao gồm khả năng khóa password để bảo vệ các ứng dụng bạn đã mua cũng như khả năng điều khiển.

Tính năng bảo vệ password giúp người dùng iPad yên tâm trong việc bảo mật và cũng giúp sản phẩm Amazon trong vấn đề này. Nếu thiết bị này không có password, bất kỳ ai cũng có thể truy cập và mua các ứng dụng mà không cần quyền. Ví dụ, nếu bạn để trẻ em chơi với thiết bị, chúng có thể vào store và mua một cách vô tính.

Với tính năng quản lý điều khiển, cha mẹ có thể khóa nội dung thư viện trong thiết bị.

Phần mềm Kindle Fire phiên bản 6.3.1 cũng thêm vào một số chức năng nhỏ như: cải tiến chia sẻ, sách thêm, tài liệu cá nhân, print-replica, giao diện đọc sách trong Silk...

Thiết bị của bạn sẽ được cập nhật một cách tự động trong vài ngày khi bạn kết nối vào WIFI.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart