Cách tắt Windows Store trên windows 8 [Tip]

Gửi tới điện thoại
1 Thích 1 Không thích
Dựa trên App store của Apple, Microsoft cũng đã bắt đầu xây dựng một windows store dành cho win 8. Windows store cũng có các ứng dụng miễn phí và trả tiền, và bất cứ ai truy cập hệ thống cũng có thể dễ dàng download ứng dụng từ máy tính của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn muốn tắt tạm chức năng này đi vì một lý do nào đó, bài viết dưới đây có thể có ích cho bạn.

Đầu tiên, đảm bảo bạn đã đăng nhập với quyền Administrator. Sau đó, từ màn hình start screen, gõ gpedit.msc, chọn Apps từ sidebar bên phải, sau đó click vào gpedit.msc vừa tìm thấy.

 

 

Ở màn hình Local Groupd Policy Editor, chọn User Configuration, tới Administrative Templates, click vào Windows Components và tìm mục Store ở danh sách bên trái.User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Store

 

Click đôi chuột vào khóa Turn Off the Store application để chỉnh sửa thông tin về Windows 8 Store. Ở dialog vừa hiền ra, chọn Enabled để bật chức năng tắt Windows store và click OK.

 

 

Sau khi hoàn thành, bạn cần phải update thông tin mới cho máy tính, bằng cách mở hộp Run, nhập vào gpupdate /force và bấm Enter.

 

Sau này, nếu có ai đó sử dụng Windows store, họ sẽ không thế truy cập được nó, và thông báo lỗi sẽ hiện lên.

 

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i