Cách chuyển hình nền desktop sử dụng hotkey cho win 7 và win 8[Tip]

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Mỗi một theme trong win 7 hoặc win 8 thường chứa nhiều hình nền, và mỗi một hình nền sẽ được thay đổi sau một khoảng thời gian định trước. Tuy nhiên, có một vài hình bạn muốn thay đổi ngay lập tức cho phù hợp với tâm trạng của mình lúc đó, thủ thuật dưới đây sẽ có ích cho bạn.

 

Đầu tiên, mở notepad và dán dòng code sau vào:

 

set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.SendKeys("^ ")

WshShell.SendKeys("+{F10}")

WshShell.SendKeys("n")

 

 

Tiếp theo, save lại với tên bạn muốn, tuy nhiên phần mở rộng sẽ là .vbs. Ví dụ tôi đặt tên file là NextDesktopBG.vbs. Sau đó, click đôi vào file này sẽ thay đổi hình nền tiếp theo của bạn.

 

 

Nhấn phải chuột vào file vừa tạo, chọn Create shortcut để tạo 1 shortcut của file ở desktop.

 

 

Sau đó, nhấn phải chuột vào shortcut chọn Properties. Ở phần Shortcut key bạn chọn cho mình phím tắt để sử dụng mỗi khi muốn thay đổi hình nền. Sau đó click OK

 

 

Bây giờ, bạn có thể thay đổi hình nền nhanh chóng.

 

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart