Spread - Giúp bạn luyện đọc tốc độ từ bất kì trang web nào[Chrome]

Đọc tốc độ là một kĩ thuật đọc mà bạn cần phải tập luyện để có thể đọc nhanh một đoạn văn bản trong thời gian ít nhất mà vẫn hiểu được nó. Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng giúp bạn luyện đọc tốc độ. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn Spread, một extension của Chrome, giúp bạn luyện đọc tốc độ từ những đoạn văn bản được bạn lựa chọn từ trang web bạn muốn.

Đầu tiên, các bạn đánh dấu đoạn văn và nhấn phải chuột, chọn Speed read selection từ context menu để đọc tốc độ đoạn văn bản bạn chọn.

 

 

Ở màn hình popup hiện ra, click nút play để bắt đầu đọc văn bản theo từng đoạn. Bạn có thể thay đổi tốc độ hiển thị text, thay đổi kích thước font, số lượng kí tự hiển thị một lúc lên màn hình. 

 

 

Tiện ích thật dễ sử dụng, giúp bạn nhanh chóng tăng tốc độ đọc của mình lên.

 

Cài đặt Spread cho Google Chrome tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart