Burnnote: Gửi tin nhắn và tự động xóa theo thời gian định trước

BurnNote là một dịch vụ nhắn tin cho phép bạn gửi tin nhắn để một các nhân và chỉ có thể được xem một lần cũng như xóa theo thời gian định trước. Các note đã xóa sẽ hoàn toàn bị bỏ khỏi server của BurnNote, vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì độ tin cậy.

Để bắt đầu, bạn phải gõ tin nhắn, định thời gian, nhập password và gõ Send. Kiểu note có thể được chọn là Plain text(có thể copy), Short phrase (không cho copy) và Spyglass (không cho copy)

BurnNote sẽ ngay lập tức tạo ra một URL để bạn copy bằng cách click nút Copy Link.

Khi người nhận nhận được tin nhắn, thời gian sẽ hiển thị trên trang. Khi hết thời gian, tin nhắn sẽ tự động được xóa khỏi server. Nếu bạn click lại link đó, một thông báo "There is no note here".

Dịch vụ không yêu cầu đăng ký hay đăng nhập, giao diện đơn giản giúp bạn dễ dàng gửi tin.

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i