Chia sẻ ổ CD-DVD qua mạng trong Windows

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Theo xu hướng của công nghệ hiện nay, ultrabooks và netbook thường không còn tích hợp ổ đĩa quang nữa. Tuy nhiên nếu bạn có kết nối mạng và có một máy tính khác có ổ đĩa quang. Bạn có thể chia sẻ thông qua mạng Lan.

Chia sẻ ổ đĩa

Trước hết mở Computer.

Click phải ổ đĩa bạn muốn, vào phần Share with và chọn Advanced Sharing

Click Advanced Sharing ở hộp thoại properties

Trong cửa sổ tiếp theo, kích hoạt lựa chọn Share this folder. Gõ tên hiển thị bạn muốn. Sau đó click nút Permissions.

Bạn nên cấp quyền Read cho tất cả người dùng.

Bạn cũng nên tắt chế độ password để việc chia sẻ dễ dàng hơn.

Click Home hoặc Work, kéo xuống phần Turn off password. Click save

Sau khi click nút OK, ổ đĩa của bạn sẽ được chia sẻ. Bạn sẽ thấy địa chỉ trong phần Network Path

Một icon sẽ thông báo ổ đĩa đã được chia sẻ. Để dừng chia sẻ, quay trở lại cửa sổ Advanced Sharing và bỏ chọn Share this folder.

Map ổ đĩa

Trên máy tính khác, mở Windows Explorer và click Network

Tìm đến ổ đĩa bạn vừa share, click phải và chọn Map network.

Bạn có thể đặt ký tự cụ thể cho ổ đĩa vừa map.

Ổ đĩa được map sẽ xuất hiện trong My Computer.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i