The Grim Tab Reaper -Bookmark và đóng các tab không hoạt động[Firefox]

Đôi khi sử dụng trình duyệt ta thường xuyên mở nhiều tab, và thường hay quên đóng các tab không còn dùng nữa, điều này gây lãng phí bộ nhớ và tạo sự mệt mỏi sau một khoảng thời gian. The Grim Tab Reaper, một add-on của firefox sẽ tự động bookmark và tắt các tab không hoạt động sau một khoảng thời gian định trước. Mặc định, thời gian để tắt các tab không hoạt động là sau 48 giờ, tuy nhiên bạn có thể chỉnh lại. Chú ý rằng ứng dụng sẽ không tắt các web app, hoặc các tab đang hoạt động.

Sau khi cài đặt, bạn có thể thay đổi thời gian tắt tab không hoạt động ở phần option. Sau khi ứng dụng đã bookmark và tắt các tab không hoạt động, bạn có thể truy cập lại các tab này bằng cách vào Recent Tags từ menu Bookmarks.

 

 

Ứng dụng thật sự hữu ích, giúp bạn không bị tốn bộ nhớ một cách lãng phí.

 

Cài đặt The Grim Tab Reaper tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Tạo CV số đẹp * Cách học từ vựng nhanh