Xóa icon trên system tray còn lại sau khi xóa ứng dụng

Thông thường, khi bạn cài đặt một phần mềm mới, nó sẽ thêm vào một icon thông báo ở system tray. Icon này sẽ hỗ trợ người dùng sử dụng ứng dụng truy cập nhanh vào phần thiết lập của chương trình. Khi bạn xóa ứng dụng, icon này sẽ được xóa theo. Tuy nhiên, thỉnh thoảng windows không thể xóa được các icon này. Notification Area cleaner, một ứng dụng miện phí không cần cài đặt, giúp bạn xóa những icon không mong muốn trên win 7.

Bạn có thể kiểm tra các icon từ Control Panel\All Control Panel Items\Notification Area Icons để kiểm tra, có rất nhiều icon của các chương trình bạn đã xóa vẫn còn ở đây.

 

 

Để xóa những icon không còn dùng nữa, click Clean và chờ cho ứng dụng kết thúc làm việc.

 

 

Trong quá trình kiểm tra, ứng dụng hoạt động rất tốt và không có vấn đề gì.

 

Notification Area Cleaner hoạt động trên nền 32 bit và 64 bit của win 7 và win 8.

 

Tải về Notification Area cleaner tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i