Facebook cho phép lập trình viên đưa đánh giá game vào feed

Facebook vừa ra mắt một tính năng mới với lập trình viên, cho phép họ đưa ra bản đánh giá game của họ trực tiếp trên feed. Được đặt tên là Feed Gaming, tính năng này giúp họ thông báo game của họ mà người chơi không cần phải cài đặt bất cứ gì. Đây có thể là một giải pháp tuyệt vời cho các nhà phát triển giúp mọi người biết đến game của họ.

Một điều quan trọng chính là tính năng này không cho phép người dùng truy cập thông tin riêng của người dùng. Người dùng có thể chơi game trực tiếp từ feed và có thể quyết định game có đủ tin cậy để họ giao quyền truy cập thông tin không.

Sau khi người chơi hoàn thành bản trial, một thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu họ cài đặt bản đầy đủ. Đây là một lựa chọn dành cho lập trình viên.

Ý tưởng của việc cho chơi thử không phải là mới. Xbox 360 đã cung cấp thử bản chơi thử khi hệ thống này ra đời. Nhưng đây thật sự là một điều thú vị khi sử dụng trong mạng xã hội.

Hiện tại, Idle Worship, Angry Birds và Bubble Witch Sage là những game đang sử dụng tính năng này. Chúng ta có thể mong đợi nhiều game hơn nữa sẽ sớm ra mắt.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart