sRemote: Điều khiển máy tính thông qua Gmail

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Đôi khi, việc điều khiển máy tính từ xa có vẻ như là một điều không tưởng, thế nhưng với một tài khoản Gmail, và ứng dụng sRemote bạn sẽ có thể yên tâm về điều ấy.

Để sử dụng, bạn phải nhập password để truy cập ứng dụng. Password này được dùng để kiểm tra user của máy tính và dùng các lệnh thực thi. Sau khi nhập, click Proceed để mở giao diện chính của chương trình.

Bạn sẽ thấy cửa sổ các trạng thái của chương trình. Trước hết, bạn cần cài đặt tài khoản Gmail, click Gmail Setting.

Tại đây, nhập email mà bạn muốn dùng. Ngoài ra, bạn phải nhập password của email và click Save.

Bạn có thể bắt đầu quản lý bằng cách click Monitoring và để cho chương trình tự chạy, vì nếu bạn tắt chương trình sẽ không thể nào thực hiện lệnh được. 

Bạn sẽ dễ dàng sử dụng các lệnh như screenshot(), shutdown(), logoff(), abort(), restart(), play(path)... và bạn cần phải nhập password mỗi khi muốn thực hiện lệnh:

 

password();command();

Ứng dụng hoạt động tốt trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và windows 8. 

 

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i