WinMend File Splitter - Cắt và nối file nhanh chóng không cần ứng dụng

Nếu bạn muốn kiếm một ứng dụng có khả năng cắt một file lớn ra thành nhiều file nhỏ để upload lên trang web hoặc gửi nó qua email, hãy thử sử dụng WinMend File Splitter. Ứng dụng miễn phí cung cấp cho bạn khả năng cắt file ra thành nhiều phần nhỏ mà bạn mong muốn. Điều đặc biệt của ứng dụng này là khi bạn cắt file ra, bạn không cần phải sử dụng ứng dụng để nối chúng lại, ứng dụng sẽ tạo cho bạn một file batch, bạn chỉ việc gọi file này là nó sẽ tự động nối lại như lúc đầu. Ngoài ra, WinMend hỗ trợ năm ngôn ngữ khác nhau, trong đó có cả tiếng việt, rất tiện lợi cho các bạn muốn xài tiếng việt.

Để cắt file ra từng phần nhỏ, ở tab Split file, chọn file muốn cắt ở mục Source file, sau đó chọn thư mục chứa file sau khi cắt. Sau đó, nếu bạn muốn cắt ra thành bao nhiêu file nhỏ, chỉ định ở mục Specify number of blocks, hoặc muốn cắt theo dung lượng tối đa của các file thì chọn mục Specify block size. Sau đó, bấm Split.

 

 

Nếu bạn muốn nối file lại, có thể sử dụng file batch có sẵn sau khi cắt file, hoặc sử dụng ứng dụng này, bằng cách chọn tab Merge Files, bấm nút + để thêm các file muốn nối vào. Sau khi hoàn tất, bấm Merge.

 

 

 

WinMend File Splitter hoạt động trên nền 32bit và 64bit của win xp, vista, win 7 và win 8.

 

Tải về ứng dụng tại đây

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i