TenIconSwitcher: Mở rộng thanh menu của iOS

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nhiều người cho rằng nên có sự khác biệt rõ nét hơn giữa iPhone và iPad. Ví dụ ở phần thanh menu bên dưới của iOS, iPhone khá phù hợp với 4 icon nhưng iPad lại quá rộng chỗ cho chỉ 4 icon. Đó chính là lý do TenlconSwitcher ra đời. Từ nay bạn sẽ có thể gắn thêm nhiều icon vào thanh menu của chính bạn.

TenlconSwitcher for iPad hiện đã có mặt tại server BigBoss trong Cydia. Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu khởi động lại. Và ứng dụng sẽ hoạt động ngay lập tức.

Khi để iPad nằm ngang, bạn sẽ thấy rõ ưu điểm của AppSwitcher. Nhiều vị trí hơn cho icon ứng dụng, bạn sẽ dễ dàng thêm, bớt cũng như vào ứng dụng.

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh