Ghi chú dễ dàng trong MacOS với NoteBar

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
NoteBar là một ứng dụng giá 1.99$ có mặt trong Mac App Store và tương tự như ứng dụng ghi chú trong iOS, thậm chí giống cả các tính năng; bạn có thể thêm ghi chú, tiêu đề dài sẽ được giảm bớt, ghi chú có thể được tìm kiếm và chia sẻ qua email, xuất ra file text, in và copy vào clipboard.

 

Nếu bạn dùng ứng dụng Notes trên iPhone, giao diện và chức năng không quá phức tạp để hiểu, nhưng cũng sẽ khiến bạn thích thú.

Một nút dấu cộng ở phần trên bên phải giúp bạn thêm ghi chú, biểu tượng kính lúp giúp bạn tìm kiếm ghi chú, bạn có thể tìm kiếm cả tiêu đều và nội dung.

Khi bạn thêm ghi chú, ứng dụng sẽ lấy dòng đều tiên lưu thành tiêu đề của ghi chú. Nút Notes bên trái sẽ quay về danh sách ghi chú, dấu + bên phải để thêm ghi chú. Để chia sẻ ghi chú hoặc copy, click nút share.

Không như ứng dụng iPhone, bạn không thể xóa bằng cách trượt trên NoteBar và sẽ phải xóa khi mở ứng dụng. 

Link download

 

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh