Google Hangouts hỗ trợ Playlist của Youtube

Bạn có thích cùng nghe nhạc hoặc xem film với bạn bè? Nếu câu trả lời là có, chắc chắn bạn sẽ thích một tính năng mới của Google+ Hangouts. Không những được tích hợp Youtube mà Google+ còn tích hợp cả Playlist của Youtube.

Giờ đây, khi bạn thêm ứng dụng YouTube vào hangout của bạn, bạn có thể tìm kiếm hoặc thêm nhiều video từ YouTube, do đó việc tạo một playlist video sẽ giúp bạn và bạn bè có thể cùng thưởng thức. Mỗi người tham gia có thể tìm kiếm và thêm video vào playlist đó, cũng như xóa video khỏi playlist hoặc thay đổi thứ tự video.

Khi một người tạo playlist, nó sẽ được chia sẻ cho mọi người tham gia vào Hangout đó. Nếu ai đó tiếp tục thêm vào một video không được thích, hoặc chơi lại một video làm cho mọi người không thích, bạn có thể trách cứ người đó.

Bởi vì danh sách playlist chỉ là tạm thời, do đó nếu bạn cần phải lưu lại hoặc chia sẻ chúng với những người khác hoặc lưu vào tài khoản YouTube của bạn.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh