Thay đổi Thumnail taskbar trong Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Taskbar Thumbnails Tuner là một ứng dụgn nhỏ gọn dành cho Windows 8 giúp cho bạn có thể thay đổi cài đặt của thumbnail taskbar, bao gồm kích thước, số lượng, khoảng cách dọc ngang...

Khi lần đầu tiên chạy ứng dụng, Windows 8 SmartScreen có thể sẽ chặn lại vì không nhận ra được ứng dụng. Click vào More Info để bỏ qua thông báo và chọn Run Anyway để bỏ qua. Bạn sẽ phải làm như vậy với các phần mềm third-party trong Windows 8.

Ứng dụng cung cấp một thanh trượt để tăng hoặt giảm các cài đặt khác nhau của Thumbnails. Có hai tab chính là General và Margins. Tab General chứa các lựa chọn tăng giảm kích thước, số lượng, khoảng cách dọc ngang, thời gian trễ và vị trí Text của thumbnail. Mỗi cài đặt có thể chỉnh tùy ý theo ý thích của bạn. Bạn có thể vô hiệu hóa việc preview trực tiếp kết quả trên taskbar bằng cách click chọn Disable Thumbnail. Click apply khi hoàn tất.

Tab Margins giúp bạn thay đổi Top, Left, Right và Bottom Margin từ nhỏ sang lớn. Click defaults để đưa về cài đặt mặt định.

Bạn có thể tùy chỉnh thumbnail tùy theo nội dung của bạn.

Taskbar Thumbnail Tuner hoặc động trên cả hệ thống 32 và 64 bit của XP, Vista, Windows 7 và Windows 8.

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.com



Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i