Ứng dụng Chrome Metro dành cho Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Hiện chỉ mới có phiên bản Developer nhưng bạn đã có thể download tại website Chromium Project. Chỉ cần vào trang chủ(cuối bài) và click Dev channel for Windows, dưới phần Windows.

Tiếp theo, click Accept and Install để bắt đầu download và cài đặt phiên bản Dev của Google Chrome.


Sau khi cài đặt, bạn cần phải đặt Google Chrome thành trình duyệt mặc định để truy cập Metro Style App. Mở Google Chrome, vào phần Settings và click Make Google Chrome my default browser. 


Sau khi hoàn thành, chỉ cần pin Google Chrome vào Start Screen. Nếu bạn không biết cách, có thể xem tại đây.


Giờ đây, khi bạn mở Google Chrome từ Start Screen, bạn sẽ có thể truy cập Metro Style App. Tương tự, khi bạn mở từ Desktop, ứng dụng cũng sẽ được mở.


Bạn sẽ được chú thích các thay đổi trong Metro Style Google như không phóng to thu nhỏ và nút đóng ở trên bar...


Link Chromium Projects

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i