Cách xóa thư mục Windows.old trên Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Windows 8 Release Preview (RP) đã sẵn sàng để tải về hơn 1 tuần nay. Phiên bản mới của Windows 8 hỗ trợ nâng cấp từ phiên bản cũ giống như bản Developer Preview và Consumer Preview.

Khi chọn chế độ nâng cấp, Windows sẽ giữ lại tất cả các chương trình, các file từ windows cũ và
đưa chúng ra thành một folder riêng gọi là Windows.old. Tùy vào dung lượng của windows cũ của
bạn mà folder này sẽ có dung lượng là bao nhiêu.

 
Nếu bạn muốn xóa folder này để tăng dung lượng còn trống của ổ đĩa cứng, hãy làm theo các bước
sau:

Bước 1: Phải chuột vào ổ dĩa cài đặt win 8 và nhấn PropertiesBước 2: Ở tab General, click Disk clean upBước 3: Nhấn nút Clean up system files. Click yes khi có thông báo UAC.Bước 4: Tìm và chọn mục Previous Windows installation(s). Sau đó, nhấn Ok để xóa thư mục
Windows.old.

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart