Anymenu: Mở chương trình bất kỳ thông qua nút giữa chuột

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Shortcut trên Desktop thật hữu dụng khi giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng sử dụng ứng dụng, file va folder. Thế nhưng, nếu bạn muốn màn hình desktop sạch sẽ nhất có thể, bạn sẽ thích AnyMenu, một ứng dụng giúp bạn tạo một menu shortcut động bằng cách click chuột giữa. Bạn có thể thêm vào nhiều shortcuts cho files, folder và ứng dụng, và tạo ra các menu con để sắp xếp dễ dàng.

Khi click Set Menu Options, ứng dụng sẽ mở ra một hộp thoại cài đặt. Bạn có thể tạo nhiều shortcuts cho file và folder, tạo một menu con, truy cập vào Preferences và Backup/ Restore item của menu.

Menu con có thể được tạo theo nhóm tương tượng một category. Để tạo một menu con, hãy nhập tên của nó và click Save. Nếu bạn đã có nhiều icon trong menu, bạn có thể trực tiếp gắn vào menu con bằng cách click vào tiêu đề danh sách.

Menu con được thêm vào dưới cùng của menu chính, tất cả item được chọn có thể được truy cập bằng cách di chuyển chuột.

Cửa sổ Preferences cho phép bạn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa capslock, tooltips...

AnyMenu hoạt động trên cả phiên bản 32bit lẫn 64bit của Windows XP, Vista, 7 và Windows 8.

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart