Empty Folder Cleaner - Xóa folder trống sau khi gỡ cài đặt phần mềm

Khi bạn cài đặt một phần mềm, một thư mục được tạo ra để đặt các file cần thiết của phần mềm đó vào. Sau một thời gian sử dụng, bạn muốn xóa phần mềm đó đi. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, thư mục trống đó vần còn tồn tại. Empty Folder Cleaner, ứng dụng dành cho Windows giúp bạn xóa những thư mục trống đó.

Ứng dụng cho phép sử dụng 38 ngôn ngữ khác nhau. Khi bạn chạy ứng dụng lần đầu, bạn sẽ được lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn hiển thị.

 

 

Giao diện chính của ứng dụng gồm danh sách thư mục ở bên trái, còn những tùy chọn quét thư mục, delete thư mục rỗng... ở bên phải. Để tiến hành quét, chọn thư mục bạn muốn quét và nhấn nút Scan. 

 

Những thư mục rỗng sẽ được liệt kê ở bên phải. Bạn đánh dấu tất cả hoặc từng thư mục để xóa chúng.

 

 

Màn hình Options có thể được truy cập từ menu Tools, cho phép bạn cấu hình ứng dụng. Các tùy chọn như unlock file và folder trước khi xóa, bỏ qua folder ẩn, chọ phép delete với quyền admin... Những tab khác cho phép bạn chỉ định các junk file, bỏ qua các folder đặc biệt, chọn những folder và file được bảo vệ, backup ứng dụng.

 

 

Ứng dụng chạy được trên nền 32 bit và 64 bit của windows xp, vista, win 7, win 8.

 

Link download

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i