Yodiz: quản lý dự án như mạng xã hội

Yodiz là một công cụ quản lý dự án dựa trên nền tảng điện toán đám mây và theo phương pháp scrum. Với giao diện giúp chia cụ thể vai trò, quản lý theo mô hình agile và ghi nhận các vấn đề một cách chặt chẽ, ứng dụng này rất hiệu quả trong việc quản lý các dự án lớn nhỏ. Không những vậy, việc liên kết với các mạng xã hội giúp Yodiz hướng tới việc kết nối doanh nghiệp vào mạng xã hội cũng như nâng cao chất lượng tương tác giữa các thành viên trong team.

Bạn sẽ gặp được hướng dẫn Demo Live của Yodiz trước khi đăng nhập. 

Điểm hay nhất ở tool này chính là giao diện trực quan giúp đưa ra những thống kê và đồ thị báo cáo. Tab Team Pulse dẫn đến cái nhìn khái quát của tình trạng hiện tại của team với To Do list và Project Member hiện thị ở bên trái. Hơn thế nữa, các hoạt động gần nhất cũng như hiệu quả của thành viên sẽ được hiển thị rõ ràng ở trên cùng.

Bảng scrum sẽ thông báo các công việc của người dùng, vấn đề cũng như thống kê sự phát triển dựa trên mục tiêu, công việc và thời điểm kết thúc. Ngoài ra còn có danh sách tất cả các hoạt động, ghi nhận, báo cáo và theo dõi biểu hiện của dự án. 

Tab Issue Tracker sẽ nêu ra những lỗi trực quan theo thời gian thực và theo công việc. Thêm vào đó, tính năng tạo ưu tiên càng khiến thông tin dễ tiếp cận hơn.

Tab discussions mang doanh nghiệp một kết nối thú vị với nhiều hoạt động khác nhau. Team có thể chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc... 

 

Trang chủ Yodiz

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh