Mở Folder Option trong Windows 7

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Folder Option có thể thay đổi cách thức, các chức năng của tập tin và thư mục, cũng như nội dung hiển thị trong thư mục.

Cách 1:

1. Mở Control Panel (Xem bằng "Large Icon")

2. Chọn biểu tượng Folder Option

Cách 2:

1. Mở cửa sổ Windows Explorer.

2. Chọn nút Organize

Cách 3:

1. Mở cửa sổ Windows Explorer.

 2. Chọn Tool (ALT và ALT+T) Menu bar. 

3. Chọn Folder Option.

Theo sevenforums.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i