Làm thế nào để hiển thị hoặc ẩn tất cả các tập tin, thư mục trong Win7

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị hoặc ẩn tất cả các tập tin, thư mục trong Win7.

Tập tin bình thường và ẩn

Tập tin hệ thống

1. Mở Folder Option

2. Để hiển thị tất cả tập tin, thư mục

A) Chọn Show hidden files, folders, and drives

B) Chọn nút Apply

3. Để ẩn tất cả tập tin, thư mục

A) Chọn Don't show hidden files, folders, or drives.

B) Chọn nút Apply

4. Để hiển thị các tập tin hệ thống

Ví dụ: files desktop.ini

A) Như bước 2

B) Không chọn Hide protected operating system files

C) Chọn YES để xác nhận

D) Đến bước 6

5. Để ẩn các tập tin hệ thống

A) Như bước 3

B) Chọn Hide protected operating system files

6. Chọn OK như hình trên.

Theo sevenforums.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i