Secunia PSI - Tự động cập nhật tất cả phần mềm

Các lập trình viên thường xuyên cập nhật phần mềm để có thêm tính năng mới, sửa chữa các vấn đề an ninh, và cải thiện hiệu suất. Trong khi một số chương trình như EverNote & GOM Player thông báo cho bạn bất cứ khi nào có bản cập nhật, một số chương trình khác, đặc biệt là trình duyệt web được cập nhật tự động phiên bản mới nhất và không cần can thiệp bằng tay.

Nhưng sau đó có một số phần mềm cần phải được cập nhật thủ công bằng cách click vào tùy chọn Check for updates trong menu help. Một số chương trình nhỏ thậm chí không có tùy chọn này. Đối với các chương trình này, người sử dụng cần mở trang chủ của phần mềm về và cài đặt phiên bản mới nhất.

 

Người dùng đã cài đặt hàng trăm chương trình để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau luôn luôn khó khăn để cập nhật tất cả các chương trình từng cái một. Nếu bạn là một trong những người đó, hãy sử dụng Secunia PSI để cảm nhận.

 

 

 

Secunia PSI (Personal Software Inspector) là một chương trình miễn phí được thiết kế để giúp bạn giữ tất cả các chương trình cài đặt trên máy tính của bạn luôn được cập nhật ở phiên bản mới nhất. Secunia PSI đầu tiên quét hệ thống của bạn cho các chương trình cài đặt và sau đó kiểm tra phiên bản phần mềm trên máy tính của bạn đối với các phiên bản có sẵn trên trang chủ của nó và sau đó cập nhật các chương trình với phiên bản mới nhất.

 

Chương trình hỗ trợ hàng ngàn phần mềm phổ biến và cập nhật chúng mà không làm gián đoạn công việc của bạn.

 

Khi bạn chạy Secunia, nó quét hệ thống của bạn các chương trình lạc hậu, bao gồm EXE, OCX, và các tập tin DLL đồng thời cố gắng cập nhật tự động. Nếu một chương trình có thể không được cập nhật tự động và đòi hỏi phải can thiệp bằng tay, nó sẽ thông báo cho bạn tự cập nhật các chương trình bằng cách nhấp chuột vào tùy chọn Click to update.

 

Secunia hiển thị tất cả các chương trình đang được cài đặt trên màn hình chủ. Người dùng có thể xem các chương trình cập nhật gần đây bằng cách nhấn vào tùy chọn History.

 

Secunia PSI tương thích với Windows XP (SP3), Vista (SP1 hoặc mới hơn), và Windows 7 ở cả hai hệ thống 32-bit và 64-bit. Trong thử nghiệm của chúng tôi, phiên bản mới nhất thực hiện hoàn hảo trên Windows 8. Người dùng Windows 8 lưu ý rằng Secunia PSI không cập nhật các ứng dụng được cài đặt từ Windows Store.

 

Tải về Secunia PSI tại đây

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i