System-Booster: Tối ưu máy tính dựa trên cloud

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Cloud System Booster là một ứng dụng dựa trên điện toán đám mây cho phép Windows hoạt động một cách tối ưu. Bạn có thể dùng để dọn dẹp các file rác, sửa lỗi PC hoặc tối ưu startup và các chương trình cài đặt chỉ đơn giản với 1 cái click.

Khi bạn cài đặt và chạy ứng dụng lần đầu tiên, nó sẽ tự động tạo ra System Restore Point, giúp bạn có thể quay lại tùy chỉnh nguyên bản trong trường hợp có lỗi.

Giao diện chính của ứng dụng có một nút Boost lớn giúp kích hoạt quá trình dọn dẹp với tất cả các lựa chọn được cài đặt ban đầu. Có 4 phần khác nhau là Cleaner, Optimizer, Repair và Application. Bạn có thể chọn bất kỳ hoặc tất cả chương trình bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các checkbox trên giao diện chính.

Ngoài ra còn có một nút Settings ở phía trước giúp dễ dàng chỉnh các lựa chọn. Bạn có thể chọn mục cần xóa như Browser Cookies, System Files, Registry Clean, Web History, recent Playlists trong Media Player... Mỗi loại đều có một danh sách các lựa chọn. Phần cài đặt cũng giúp bạn cấu hình General, kết nối internet, Restore thay đổi và kích hoạt chế độ Mini Mode.

Chế độ Mini Mode giúp bạn dọn dẹp hệ thống không cần phải mở bất kỳ chương trình nào. Chương trình sẽ tạo một widget trên desktop dùng để kích hoạt các quá trình dọn dẹp máy.

Ứng dụng hoạt động tốt trên cả XP, Vista, 7 và 8 cả phiên bản 32-bit lẫn 64-bit.

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i