File Manager App: quản lý dữ liệu trên iPhone

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
File Manager app là một ứng dụng iOS giúp bạn quản lý files trong iDevice. Bạn còn có thể chỉnh sửa dữ liệu đồng bộ với Dropbox và dễ dàng lấy file từ đây. Không chỉ vậy, ứng dụng giúp bạn dễ dàng chuyển file thông qua iTunes, trực tiếp từ Web hoặc camera của iPhone.

Nếu bạn không dùng iTunes để đưa file vào File Manager App, bạn có thể thông qua các dịch vụ sao đây:

- Dropbox

- Browser

- Image Gallery

Nếu bạn dùng ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ phải link ứng dụng đến tài khoản Dropbox trước khi có thể dùng. Sau khi đã truy cập được Dropbox, bạn sẽ có thể xem tài khoản của bạn. Bạn có thể vào bất kỳ folder nào để xem file được hỗ trợ được download bằng cách bấm một lần vào file sau đó bấm nút download.

Trình duyệt kèm theo ứng dụng có chút bất tiện, nhưng vẫn rất phù hợp cho người dùng donwload file từ internet. Nếu bạn đã có link download, bạn có thể nhập vào thanh địa chỉ và bấm nút download. Ảnh có sẵn trong thiết bị có thể được nhập vào File Manager App bằng cách bấm vào nút Gallery ở menu Connections, nơi bạn có thể truy cập vào ứng dụng Photos trên thiết bị.

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.com



Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i