Quản lý Tabs trong Chrome dưới dạng cây

Tabs Outliner là một extension nhỏ gọn dành cho Chrome giúp bạn có một giao diện dạng cây tất cả tabs đang mở trong Google Chrome, cho phép bạn sắp xếp theo nhóm, thêm chú thích và lưu cả những những tab đã xem

Khi đã cài đặt thành công, extension sẽ tạo một nút nhỏ ở thanh địa chỉ. bạn có thể click nút này để mở cửa sổ chính của Tab Outliner nơi chứa sơ đồ cây và các tính năng khác.

Cửa sổ Main View sẽ chứa tất cả các tab đã mở được nhóm theo từng phần. Bạn có thể tạo ra một nhóm tab riêng bạn thích, ví dụ bạn muốn tất cả tabs Amazon xuất hiện riêng, bạn có thể tạo nhóm mới, đặt tên "Amazon" và kéo các tab vào. Bạn có thể dễ dàng chuyển bất kỳ tab nào từ cây bằng cách kéo thả, thậm chí kéo từ cửa sổ khác.

Rê chuột qua một tab bạn sẽ thấy 2 nút là Close và Trash.

Chuyển chuột qua phần dưới bên trái của cửa sổ Main View bạn sẽ thấy một bảng điều khiển nhỏ. Bảng điều khiển này cung cấp một shortcut để mở cửa sổ New và cho phép bạn Thêm Note, Group, Separator hoặc Google Doc. Nó cho phép bạn Clone một cửa sổ vào một cửa sổ khác, dễ dàng kéo thả từ cửa sổ này sang cửa sổ kia, hoặc từ một group này sang group kia. Ngoài ra các tính năng khác là Undo Scroll, Scroll Up to next Open Window, Save and Close All Open Window and Expand All.

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh