MRU Blaster: Dọn dẹp những file cũ trong Windows

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Khi bạn dùng Internet, mọi thứ bạn thao tác sẽ được ghi nhớ lại. Mỗi trang bạn ghé qua và mỗi từ hoặc cụm từ bạn gõ cũng sẽ được lưu lại theo một danh sác và giúp bạn truy cập lần sau nhanh hơn. Tuy nhiên, việc này cũng khiến bạn sẽ phải lưu trữ nhiều dữ liệu không cần thiết. Thậm chí người khác cũng có thể biết được bạn đã làm gì nếu tìm thấy các file này. MRU-Blaster là ứng dụng giúp bạn xóa tất cả file này ra khỏi máy tính.

Ngoài việc xóa các file lịch sử, MRU-Blaster cũng giúp bạn dọn dẹp các file rác và cookies trong Internet Exlplorer. Giao diện chính của chương trình gồm nút Scan và Setting. Mỗi nút đều có phần chú thích, chỉ dẫn rõ chi tiết các chức năng. Click nút Scan để bắt đầu quét.

Ứng dụng sẽ tự động quét tất cả MRU, hiển thị số item. Bạn có thể chọn xem kết quả hoặc xóa ngay lập tức.

Click Show Results để mở cửa sổ các kết quả trong danh sách tìm thấy. Từ danh sách này, bạn có thể chọn tất cả items, hoặc từng cái để xóa. Nút Clean Now để xóa toàn bộ dữ liệu được chọn từ máy tính.

Cửa sổ Program Setting có thể truy cập bằng cách click nút Settings trên giao diện chính. Nó cho phép bạn chọn các item mà bạn muốn quét.

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart