Cách cài đặt app mua từ windows store cho tối đa 5 máy tính

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Tin tốt cho người dùng windows 8, khi bạn mua một app từ windows store, bạn có thể cài đặt chúng cho 5 máy tính khác nhau sử dụng windows 8 miễn phí. Đây là tùy chọn tốt cho người dùng có nhiều máy tại nhà.

Bất cứ lúc nào bạn mua và cài đặt app trên windows 8, thiết bị cài đặt đó sẽ được lưu vào danh sách được quyền chạy app đó, khi bạn cài đặt app trên thiết bị số 6 trở đi, bạn buộc phải xóa app trên 1 trong 5 thiết bị trước đó. 

 

 

Tuy nhiên, bạn cần phải sử dụng cùng một tài khoản microsoft đã sử dụng để mua app. Dưới đây là các bước cài đặt app.

 

Bước 1: Chuyển qua màn hình start screen. Click Store app tile để ở store.

 

 

Bước 2: click phải chuột bất cứ chỗ nào trên store để mở thanh navigation bar. 

 

 

Bước 3: Click vào Your apps để thấy tất cả app được bạn cài đặt và mua về.

 

 

Bước 4: Click vào các app bạn muốn cài đặt tiếp và chọn Install từ thanh command bar. Hoàn tất.

 

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i