BuyLater: Theo dõi và nhận thông báo sản phẩm ưa thích trên Amazon

BuyLater là một phần "Extension" của Firefox cho phép bạn theo dõi danh sách sản phẩm yêu thích từ Amazon, khi có sự thay đổi giá hoặc tình trạng sản phẩm và báo cho bạn bằng email hoặc Twitter.

Giả sử bạn tìm thấy một cái gì đó hay ho trên Amazon nhưng đã hết hàng hoặc đơn giản là quá đắt, bằng cách sử dụng BuyLater bạn có thể thêm nó vào "danh sách theo dõi" và nhận được thông báo ngay khi có thay đổi về giá hoặc trạng thái.

BuyLater hoạt động như thế nào?

1. Tải về và cài đặt BuyLater.

2. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn nhận các email thông báo.

3. Nếu bạn muốn được thông báo qua Twitter. Chỉ cần click "Follow" BuyLater trên Twitter.

4. Tiếp theo bất cứ khi nào bạn thấy hứng thú với một sản phẩm trên Amazon, chỉ cần nhấp vào "Buy this Later".

Các tính năng bổ sung:

Không giới hạn: theo dõi nhiều mặt hàng.

Nhận được thông báo trên email hoặc Twitter (có thể được chuyển tiếp đến điện thoại di động, email, hoặc IM).

Hiện có sẵn cho người dùng Firefox và Flock.

Chỉ hoạt động trên Amazon.com

Quản lý "watch-list" trực tuyến: Thêm và loại bỏ danh sách sản phẩm.

 

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i