Taskbar Pinner - pin Files, Folder, shell location vào Taskbar windows

Shortcut cho phép bạn truy cập ứng dụng một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, việc có nhiều shortcut trên desktop có thể khiến bạn trở nên khó chịu. Có nhiều cách để giảm thiểu shortcut trên desktop, một trong các cách đó là pin file, folder vào thanh taskbar trên windows 7 và windows 8. Taskbar Pinner là một ứng dụng cho phép bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng, ngoài các file, folder thông thường còn cả control panel, Recycle bin, Personalization... Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Taskbar Pinner trên windows 8.

Khi bạn chạy setup, màn hình SmartScreen filter sẽ hiện ra cảnh báo, bởi vì bạn đang sử dụng một ứng dụng của hãng thứ ba. Bạn chỉ việc bấm More info.

 

 

 

 

Sau đó, click Run anyway để tiếp tục cài đặt.

 

 

 

Sau khi cài đặt, chạy ứng dụng, giao diện chính của ứng dụng đơn giản, có 4 tùy chọn cho phép pin file, folder, shell location, library vào taskbar. 

 

 

Sử dụng Pin a Shell Location hoặc Pin a Library, bạn có thể pin được nhiều thứ như power options, personalization, Recovery...

 

 

Sau khi pin xong, bạn có thể truy xuất dễ dàng ở thanh taskbar

 

 

Ứng dụng hoạt động trên windows 7 và windows 8.

 

download tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i