Tải về VMware Player 5 miễn phí cho Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
VMware, một kiến trúc ảo hóa và điện toán đám mây nổi tiếng, vừa cho ra phiên bản mới nhất của VMware là VMware workstation v9.0, VMware Fusion v5.0 (dành cho MAC), và VMware Player v5.0 (dành cho windows). Tất cả các phiên bản này đều tương thích với windows 8 với nhiều tính năng mới.

VMware workstation 9 đã được thiết kế để chạy trên windows 8, với sự hỗ trợ cảm ứng chạm với tablet, USB3. Hyper-V đã được thêm vào danh sách hệ điều hành dành cho guest và chức năng recover disk.

 

 

 

Phiên bản miễn phí của VMware là VMware Player 5 đã được nâng cấp giao diện mới, phù hợp với chuẩn của windows, bao gồm menu, logo, toolbar và icon là những điểm sáng của phiên bản này.

 

VMware Player 5 cũng cải tiến về mặt phần cứng ảo được thêm vào trong phiên bản workstation. Một điểm đáng chú ý là VMware Player 5 cũng có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, vì đây là phiên bản miễn phí nên sẽ chỉ được cung cấp những tính năng cơ bản.

 

Chú ý rằng bạn không thể nâng cấp từ phiên bản 4 lên phiên bản 5, bạn phải xóa bỏ phiên bản cũ trước khi cài đặt VMware Player 5.

 

Tải VMware Player 5 tại đây

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart