Đổi tên file hàng loạt dễ dàng

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Solid Renamer là một ứng dụng cho phép bạn đổi tên file với nhiều luật khác nhau. Chương trình bao gồm nhiều loại luật khác nhau như thêm, thay thêm, cắt, hoa thường và chữ số... Bạn có thể dùng nhiều luật vào một lần và dễ dàng kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng.

Giao diện chính của ứng dụng được chia làm 2 phần, và gồm 3 tabs ở góc trái bên trên, gồm Files, Rules và Settings. Bản bên trái chứa một cây hiển thị file và folder giúp bạn dễ dàng đổi tên. Ngoài ra chương trình còn có thêm phần tích hợp vào trình duyệt, bạn có thể nhanh chóng thêm file từ nhiều thư mục và ngay lập tức đổi tên tất cả mà không cần mở các thư mục khác nhau. Để thêm một file, chỉ cần mở folder ở bảng điều khiển bên trái, bạn có thể lựa chọn file bằng cách click nút Append. File được chọn sẽ được thêm vào bảng điều khiển bên phải. Tại đây bạn có thể xóa bớt từng file hoặc cả file.

Phần Rules gồm nhiều luật khác nhau và các loại cài đặt cần cho quá trình đổi tên file. Chọn loại luật, cài đặt theo hướng dẫn và click Add Rule. Ngoài ra còn các lựa chọn như Insert, Replace, Clip, Prefix/Suffix, Upper/Lower Case và Enumerate.

Bất cứ khi nào luật đã được thêm vào bạn có thể xem trong phần History bên trái. Bạn có thể kích hoạt hoặc tắt đi bất cứ lúc nào.

Download tại đây

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i