SnatchCode: Dễ dàng sao lưu website - Miễn Phí

Nếu bạn xóa nhầm dữ liệu quan trọng từ trang web của mình, cách duy nhất để khôi phục là thông qua một bản sao lưu bên ngoài. Vì vậy, tạo bản sao lưu thường xuyên của trang web là một quyết định khôn ngoan. SnatchCode là một dịch vụ web giúp bạn làm điều đó cực kỳ dễ dàng và tiện lợi.

SnatchCode là một dịch vụ web sao lưu các dữ liệu trên trang web thông qua FTP và MySQL. Sau khi bạn tạo một tài khoản trên SnatchCode, cung cấp URL của trang web, tên máy, tên người dùng, mật khẩu, và cổng giao tiếp. Nếu website có kích thước dưới 1GB, bạn có thể sử dụng tài khoản miễn phí. Các gói phần mềm miễn phí hỗ trợ số lượng không giới hạn các bản sao lưu.

Đối với các trang web có kích thước lớn hơn, SnatchCode cung cấp các tài khoản tính phí cho việc sao lưu dữ liệu trang web. Giao diện đơn giản của trang web sẽ giúp rất nhiều cho webmaster giữ an toàn các dữ liệu trang web của họ thông qua các bản sao lưu.

Tính năng:

Trang web thân thiện với người sử dụng dịch vụ.

Sao lưu dữ liệu các trang web của bạn.

Cung cấp tài khoản miễn phí.

Sao lưu thông qua FTP và MySQL.

Công cụ tương tự: DropMySite.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart