Pictarine: chia sẻ hình ảnh từ Facebook, Flickr, Picase, Twitter...

Facebook được tải lên vài tỷ hình ảnh mỗi tháng và đó chỉ là một trong những dịch vụ chia sẻ hình ảnh. Ngoài ra còn có Flickr, Picasa, Twitter, sau đó các ứng dụng như Instagram. Nếu bạn có ý định quản lý tất cả các hình ảnh trên một lúc, công cụ trực tuyến Pictarine là sự lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể thêm hình ảnh từ Picasa, Facebook, Flickr, Instagram, Twitter, Yahoo và Gmail, và cũng có thể thêm hình ảnh từ máy tính, và sắp xếp chúng vào các album khác nhau.

Pictarine có nhiều tính năng khác như tải hình ảnh và tạo album trên các trang web xã hội khác nhau mà không cần phải rời khỏi giao diện Pictarine.

Tính năng

Tổng hợp hình ảnh từ các trang web khác nhau.

Tải hình ảnh.

Lựa chọn chia sẻ hình ảnh.

Hỗ trợ Picasa, Facebook, Flickr, Instagram, Twitter, Yahoo và Gmail.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Xây dựng portfolio, digital cv với specialthanks.to * Tự thuộc từ vựng mỗi ngày với Passive Learn