Tải về bộ theme windows classic cho Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Cùng với theme Aero, theme classic cũng đã được microsoft loại bỏ ở windows 8. Người dùng sử dụng Windows 8 một thời gian sẽ nhận ra sự thiếu vắng của 2 loại theme này. Trong khi phần lớn người dùng đều không thích sử dụng theme classic, một số ít khác vẫn muốn sử dụng để tăng tốc độ phần cứng.
Như các bạn đã biết, sử dụng classic theme sẽ tăng tốc độ hệ thống, đặc biệt với những máy tính cũ. Ngoài ra, việc sử dụng theme classic 
còn tăng tuổi thọ của pin nếu sử dụng laptop.
Người dùng mong muốn kiếm lại được theme classic có thể theo chỉ dẫn dưới đây để tìm lại theme classic cho máy tính mình.
Bước 1: Ghé trang này và tải về file zip.
Bước 2: Giải nén vào một thư mục nào đó để lấy file Classic.theme.
Bước 3: Copy file Classic.theme vào folder "C:\Windows\Resources\Ease of Access Themes"
Bước 4: Click chuột phải vào desktop, click Personalization để mở cửa sổ Personalization.
Bước 5: Ở High Contrast Themes, bạn sẽ thấy theme classic. Click vào nó để sử dụng theme classic.

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart