Cách tắt chức năng hiển thị hướng dẫn khi đăng nhập lần đầu Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Sau khi bạn cài đặt Windows 8, trước lần đăng nhập đầu tiên, bạn đều thấy xuất hiện hướng dẫn hoạt hình với những hình ảnh như là dùng chuột làm xuất hiện thanh Charm bar, sử dụng các góc trên màn hình, hoặc cách mở Charm bar khi sử dụng chức năng touch trên tablet.

 

 

 

Hướng dẫn hoạt hình này sẽ lại xuất hiện lần nữa khi một user mới đăng nhập vào Windows 8 lần đầu tiên. Đối với người dùng quen với Windows 8 thì việc này quả thực mất thời gian. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tắt hướng dẫn này.

 

Cách 1: Sử dụng Group Policy Editor

 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R, gõ Gpedit.msc và Enter để mở cửa sổ Local Group Policy Editor.

  

Bước 2: Chuyển tới mục Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Logon

 

 

Bước 3: Ở màn hình bên phải, tìm kiếm key có tên là Show first sign-in animation và click đôi chuột vào để mở cửa sổ Properties.

 

 

Bước 4: Chọn Disabled và nhấn Apply.

 

Cách 2: Dùng Register Editor

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R, gõ regedit và nhấn Enter.

 

 

Bước 2: Chuyển đến key sau HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

 

Bước 3: Ở bên phải màn hình, tìm giá trị tên là EnableFirstLogonAnimation và chỉnh giá trị về 0. Vậy là xong.

 

 

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh