Cách Pin Internet Explorer phiên bản desktop vào Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Mặc định, trên windows 8, Internet Explorer và Paint được pin và taskbar để truy cập nhanh chóng. Người dùng mong muốn mở giao diện Metro-UI có thể click vào Internet Explorer tile trên Start Screen.

Vấn đề xảy ra là người dùng không thể chạy được phiên bản desktop của Internet Explorer từ Start Screen nếu không cấu hình lại Internet Explorer. Khi bạn mở Internet Explorer trên Start Screen, mặc định nó sẽ mở ra giao diện Modern UI (Metro UI) của Internet Explorer.

 

 

 

Tuy bạn có thể cấu hình để khi nhấn Internet Explorer tile sẽ hiện ra phiên bản desktop, nhưng nhiều người vẫn thích cả hai cùng có để khi cần thì chuyển đổi. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn pin Internet Explorer vào Start Screen để mở theo phiên bản desktop.

 

Bước 1: Mở Ổ dĩa cài đặt Windows 8 (thông thường là ổ C), tìm đến folder Program Files -> Internet Explorer

 

Bước 2: Phải chuột vào iexplorer.exe và click Pin to Start để pin vào Start Screen

 

 

Từ giờ trở đi, bạn có 2 phiên bản desktop và modern UI ở Start Screen.

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i