Đồng hồ cho Windows 8 Start Screen

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Màn hình Start Screen của Windows 8 có thể làm được nhiều thứ khác ngoài việc chạy app, chẳng hạn như là pin trang web, thư mục, ổ dĩa... ngoài việc chạy chương trình. Tuy nhiên bạn không thể cấu hình Windows 8 để hiển thị thời gian trên Start Screen. Do đó, người dùng phải quay về desktop để xem giờ.

 

Clock Tile là một ứng dụng miễn phí, có thể tải về từ Store để hiển thị thời gian trên Start Screen. Đây là ứng dụng thích hợp cho người dùng thích coi giờ trên Start Screen.

 

 

Khi bạn cài đặt app, nó sẽ hỏi bạn có cho phép tiếp tục hay không, thì bạn bấm Allow để tiếp tục.

 

 

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i