Hơn 500 icon Metro dành cho Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Các icon metro đã được phổ biến từ hồi ra đời Windows Phone 7. Rất nhiều icon đã được đưa lên trên mạng để cho bạn tải về thay thế những icon mặc định của Windows. Phiên bản tiếp theo của Windows 8 cũng được thừa hưởng những icon đó từ Windows Phone 7.

Người dùng yêu thích giao diện metro và muốn thay thế giao diện mặc định có thể tải về hơn 575 icon để sử dụng cho cả Windows 7 và Window 8

 

 

Tuy nhiên, chỉ có vấn đề là các icon này chỉ có 26x26 pixels, nhưng bạn có thể chỉnh sửa lại. Ngoài ra, bạn cũng nên sao lưu lại hệ thống đề phòng sau này cần lấy lại giao diện mặc định.

 

Link download

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i