Tải về Windows 8 Themes miễn phí

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Trước sự ra mắt của Windows 8, Microsoft vừa phát hành một tập hợp các theme độc đáo cho Windows 8 và hiện đang có sẵn để tải về. Truy cập vào trang download để bắt đầu tải về các theme mà bạn thích. Microsoft đã thiết kế lại trang theme để cho bạn thêm vào các theme mới

 

Một bộ sưu tập các theme mới dành cho Windows 8 cho phép bạn xem trước tất cả các hình ảnh trong một chủ đề trước khi tải về. Chỉ cần nhấp vào liên kết được cung cấp cuối bài để xem trước các theme mới này.

Các theme mới trong bộ sưu tập này bao gồm Bridges Panoramic, Cityscapes Panoramic, Creepy Cobwebs, Hummingbirds, Horizons Panoramic, Forest Panoramic, Iceland, Mustangs, Majestic Mountains Panoramic, Swedish Autumn, Waves Panoramic, Swedish Winter, Swedish Summer, và Polar Bears

 

Link download

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart