Cách Pin CMD vào Start Screen để chạy với quyền Administrator Win 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Có nhiều cách để chạy command prompt với quyền administrator trên Windows 8. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách pin command prompt vào Start Screen để chạy với quyền admin mỗi lần click vào.

 

Bước 1: Click chuột phải trên desktop, chọn New > Shortcut

 

 

Bước 2: Gõ vào C:\Windows\System32\cmd.exe (Thay thế ổ C với ổ dĩa bạn cài đặt win). Click Next.

 

 

Bước 3: Nhập tên cho shortcut và nhấn Finish

 

 

Bước 4: Click phải lên shortcut > Properties.

 

 

Bước 5: Chọn tab Shortcut rồi bấm nút Advanced... Sau đó check vào Run as administrator. Click Ok và click Apply.

 

 

 

Bước 6: Click phải lên shortcut chọn Pin to Start. Từ bây giờ, mỗi lần chạy command prompt, bạn sẽ chạy với quyền admin.

 

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i