Gỡ bỏ bản quyền Windows trước khi bạn bán máy tính

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn cần bán một máy tính cũ, nhưng bạn muốn dùng bản quyền Windows cho máy mới. Có một lệnh trong Windows cho phép bạn làm điều đó. Sau đây tôi sẽ giới thiệu bạn lệnh đó.

Chú ý: Giữa Microsoft và OEM (Original equipment manufacturer) có một số luật bạn phải xem kỹ như key bản quyền của bạn có thể sử dụng trẻn máy tính khác không? Ngoài ra bạn phải kiểm tra key được kèm theo máy hay CD cài đặt, nếu không phải cả 2 trường hợp trên thì bạn cần nhanh chóng tìm kiếm trên Google để phục hồi key bản quyền.

Gỡ bỏ Key bản quyền Windows

Đầu tiên bạn cần lấy ID kích hoạt bằng cách chạy câu lệnh:

slmgr /dlv

Windows sẽ xuất hiện thông báo các thông tin chi tiết về bản quyền Win của máy bạn. Bạn cần ghi lại số "Activation ID".

Để gỡ bỏ cài đặt key của bạn, bạn cần phải sử dụng /upk cùng với ID kích hoạt của bạn.

slmrg /upk 507660dd-3fc4-4df2-81f5b559467ad56b

 Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo "Uninstalled product key successfully".

Cài đặt key bản quyền cho máy mới

Để cài đặt key cho máy tính mới bạn chỉ cần dùng câu lệnh /ipk.

Nếu key hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo key của bạn đã được cài đặt.

Chúc bạn thành công.

howtogeek.com

Tham Khảo Thêm


Comment

#900
14/11/2012 - 12:31:47
bài viết rất hay. cảm ơn nha!


#917
27/03/2013 - 02:48:34
Theo mình biết win nó active trên main. Làm vậy cũng được nữa à :D

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i