Tắt chế độ Compatibility trong Internet Explorer

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nhiều trang web hiện nay sẽ không tương thích chạy trên chế độ Compatibility trong Internet Explorer. Vì vậy bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để tắt chế độ Compatibility trong Internet Explorer.

Mở Internet Explorer và nhấn phím Alt trên bàn phím, thanh menu xuất hiện. Nhấp vào mục menu Tools.

Sau đó chọn Compatibility View settings.

Sau đó bạn kiểm tra tùy chọn "Display all websites in Compatibility View" có được chọn hay không. Nếu có thì bạn hãy bỏ chọn cái tùy chọn đó.

Sau đó bạn sẽ thêm các website nào cần xem ở chế độ Compatibility

Sau đó bạn chọn Close và refresh lại trang web.

howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i