Cách pin các công cụ dành cho Admin vào Start Screen trên Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Trên Cửa Sổ Tin Học có nhiều bài viết hướng dẫn cách pin thư mục, trang web, ổ dĩa... vào Start Screen để truy cập nhanh chóng. Bài viết hôm nay hướng dẫn các bạn pin các công cụ dành cho Admin vào Start Screen để truy cập nhanh chóng.

 

Các công cụ dành cho Admin bao gồm: Performance Monitor, Computer Management, Windows Memory Diagnostic, System Configuration, Event Viewer, Local Security Policy, System Information, ODBC Data Sources (64-bit), Task Scheduler, Resource Monitor, Print Management, Services, Disk Cleanup, Component Services, Windows Firewall with Advanced, Widows PowerShell ISE, Defragment & Optimize Drives, và iSCSI initiator.

 

Thực hiện các bước dưới đây để pin vào Start Screen:

 

Bước 1: Mở thanh Charm bar, bấm vào Setting để mở hộp Settings

 

 

Bước 2: Ở hộp Settings, click vào Tiles và bật tùy chọn tên Show admin tools để thấy được hơn 20 công cụ dành cho Admin ở màn hình Start Screen.

 

 

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart