Làm thế nào để thay đổi màu nền của Windows Photo Viewer

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Tại sao màu nền của Windows Photo Viewer là màu trắng? Bạn có muốn thay đổi thành màu yêu thích của bạn không? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi màu nền của Windows Photo Viewer trong bài viết này.

Nhấn tổ hợp phím Windows+R, sau đó gõ "regedit" và nhấn Enter.

Cửa sổ Registry Editor xuất hiện, chỉnh đến đường dẫn sau:

HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows Photo Viewer\Viewer

Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản 32Bit của Windows, bạn có thể có hoặc có thể không có key này. Nếu không, bạn chỉ đơn giản có thể tạo ra nó bằng cách click chuột phải và chọn New và sau đó chọn Key.

Bây giờ bạn click phải chuột tạo mới DWORD (32-bit) Value.

Đặt tên cho giá trị mới tạo là:

BackgroundColor

Bây giờ bạn duoble click vào giá trị BackgroundColor để chỉnh sửa nó. Để thay đổi màu sắc, bạn phải chọn hệ thống màu hexadecimal. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần phải gõ "FF" tiếp theo giá trị màu hex của bạn.

Sau đó bạn nhấn OK, màu nền của Windows Photo Viewer đã được thay đổi.

Chúc bạn thành công.

howtogeek.com


Comment

#934
24/09/2013 - 16:06:07
Thanks bác

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh