Cách thêm "All App" trên desktop hoặc taskbar trên Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Tiếp tục với một loạt bài viết về cách thức sử dụng, chỉnh sửa trên Windows 8 đã được Cửa Sổ Tin Học trình bày gần đây, tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một cách để có thể tạo shortcut cho "All app" để mở nhanh tất cả app trên Windows 8.

Đầu tiên, phải chuột vào desktop, chọn New > Shortcut.

 

 

Copy dòng text sau và dán vào hộp textbox:

 

C:\Windows\explorer.exe shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

 

 

Nếu bạn cài đặt Windows trên ổ dĩa khác, thay "C" bằng ổ dĩa bạn cài Windows.

 

Tiếp theo, bấm Next. Nhập tên cho shortcut, chẳng hạn "All Apps".

 

 

Bấm Finish để kết thúc tạo shortcut. Sau đó, phải chuột vào shortcut chọn Properties > tab Shortcuts > Change icon.

 

Thêm C:\Windows\System32\twinui.dll vào textbox và chọn icon cho shortcut.

 

 

Click OK và Apply.

 

 

Sau đó, click đôi vào shortcut mới tạo để vào màn hình Start Screen hiện sẵn tất cả app.

 

Nguồn: addictivetips


Comment

#936
24/09/2013 - 16:09:14
Thanks bác

Máy chạy ko nồi win8 hjhj

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh